Czcionki:
Kontrast:

Pieniądze po drodze

Dodano: 12.07.2010

W tym roku powstanie lub zostanie wyremontowanych ponad 2 tys. km schetynówek. Najwięcej, bo aż 318 km, w woj. mazowieckimNa remont, budowę, bądź przebudowę dróg lokalnych największe dofinansowanie przyznano województwom: mazowieckiemu, wielkopolskiemu, śląskiemu, małopolskiemu.Aktualnie zakwalifikowanych zostało do dofinansowania łącznie 581 wniosków dotyczących dróg gminnych oraz 348 wniosków dotyczących dróg powiatowych.Ze wstępnych danych wynika, że najdłuższymi odcinkami dróg, które zostały objęte programem są drogi w województwach:- mazowieckim – o łącznej długości 318 km (154 km dróg gminnych, 164 km dróg powiatowych),- lubelskim – o łącznej długości 190 km (97 km dróg gminnych, 93 km dróg powiatowych),- małopolskim – o łącznej długości 215 km, (90 km dróg gminnych, 125 km dróg powiatowych),- podkarpackim – o łącznej długość 190 km, (85 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych),- pomorskim – o łącznej długości 208 km (42 km dróg gminnych, 166 km dróg powiatowych),- warmińsko – mazurskim – o łącznej długości 184 km (61 km dróg gminnych, 123 km dróg powiatowych),- wielkopolskim – o łącznej długości 185 km (62 km dróg gminnych, 123 km dróg powiatowych).MSWiA przewiduje, że ze względu na oszczędności uzyskiwane w postępowaniach przetargowych możliwy będzie remont, budowa bądź też przebudowa dłuższych odcinków dróg.Największe środki finansowe zostały przyznane województwom: mazowieckiemu (92 235 000 zł), wielkopolskiemu (79 490 000 zł), śląskiemu (72 300 000 zł), małopolskiemu (71 595 000 zł).W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 co roku budżet państwa dofinansowuje przebudowę, budowę oraz remonty dróg lokalnych. Roczna kwota dotacji celowej wynosi łącznie dla wszystkich województw 1 mld zł.W roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przebudowano, wyremontowano bądź też wybudowano 1190 kilometrów dróg gminnych oraz 1555 kilometrów dróg powiatowych.źródło:www.samorzad.pap.pl