Czcionki:
Kontrast:

Pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku

Dodano: 10.02.2011
Pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku

Marszałek w pierwszej kolejności omówił starania podejmowane w Ministerstwie Infrastruktury związane z odpłatnością za przejazd autostradą na odcinkach aglomeracyjnych. W tej sprawie między innymi wyraził poparcie dla stanowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz naszego Związku.  Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące remontu oraz budowy dróg będących w zarządzie województwa. Marszałek zapowiedział przygotowania do zatwierdzenia dokumentacji i wkrótce rozpoczęcia remontów kilku odcinków dróg wojewódzkich w powiecie rybnickim (DW 925 na odcinku Przegędza – Czerwionka Leszczyny oraz DW 932 w Świerklanach)  i  raciborskim (DW  425 w Kuźni Raciborskiej,  DW 935 w Raciborzu, a także DW 919 i 417).

Podczas spotkania poruszono istotne kwestie niewystarczającego stanu  połączeń kolejowych na trasie Racibórz – Rybnik – Katowice oraz Wodzisław – Rybnik – Katowice. Marszałek zapowiedział chęć uzupełniania przez samorząd województwa w przyszłości rozkładu jazdy przez Spółkę Koleje Śląskie.  Podczas dyskusji pojawiły się głosy dotyczące konieczność lobbingu na rzecz powstania  centrum  logistycznego w Gorzyczkach, przeznaczenia oszczędności z niewykorzystania środków z projektu kluczowego na projekt przebudowy ulicę Podmiejskiej w Rybniku, potrzeby budowy obwodnicy Pawłowic dla usprawnienia komunikacji w południowej części Subregionu Zachodniego. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzeby utrzymania kuratorium oświaty w Rybniku, konieczności współfinansowania programu budowy boisk w ramach programu Orlik przez sejmik województwa oraz nierównomierne kontraktowanie przez NFZ szpitali wojewódzkich.

W trakcie dyskusji nad zasadami dla kolejnego okresu finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Marszałek podkreślił możliwość przesunięcia ciężaru finansowego na Programy Rozwoju Subregionów z jednoczesnym rozszerzeniem mechanizmów dyscyplinowania beneficjentów w zakresie realizacji Programów.