Czcionki:
Kontrast:

Pierwsze seminarium tematyczne – Gmina z (dobrą) energią!

Dodano: 11.01.2017
Pierwsze seminarium tematyczne - Gmina z (dobrą) energią!

10 stycznia br. w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS odbyło się pierwsze z siedmiu seminariów off-line organizowanych dla przestawicieli wszystkich Jendostek Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach partnerskiego projektu “Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Pierwszą część szkolenia poprowadził dr Adolf Mirowski, który omówił najistotniejsze kwestie związane z montażem i funkcjonowaniem kolektorów słonecznych – przedstawił aspekty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne, jak również podstawowe kwestie związane z doborem urządzeń, przykłady zastosowań i dobre praktyki. W związku z tym tematem, uczestnikom szkolenia przekazane zostały “Podręczniki dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji” autorstwa dr Mirowskiego. Podręcznik jest unikatowym opracowaniem, które w znakomity sposób spełnia zadania poradnika – zarówno pod względem ujęcia tematu, jak i jakości oraz sposobu przekazywania informacji. Poradnik opracowany przez dr Adolfa Mirowskiego promuje przede wszystkim ideę zrównoważonego rozwoju. Z tego też powodu podręcznik ten powinien znaleźć się w podręcznej bibliotece nie tylko wykonawców instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ale również projektantów i użytkowników tych instalacji.

Pierwsze seminarium tematyczne - Gmina z (dobrą) energią!

Kolejną część szkolenia prowadziła dr Aneta Ciślak, która omówiła negatywne konsekwencje zdrowotne niskiej emisji w kontekście przeprowadzonych przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu badań. Wynika z nich, że zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla układu sercowo-naczyniowego osób zdrowych i może dodatkowo pogarszać stan pacjentów z chorobą serca. Zespół naukowców Śląskiego Centrum Chorób Serca zaobserwował również, że zanieczyszczenie powietrza może mieć bardzo negatywny wpływ na stan pacjentów, którzy trafili do szpitala z powodu ostrego zespołu wieńcowego – badaniem objęto wówczas około 2400 chorych – Okazało się, że w dniach, w których odnotowano wyższy poziom zanieczyszczeń powietrza tlenkiem węgla, ozonem i tlenkami azotu, stan kliniczny pacjentów był najgorszy, również wyniki inwazyjnego leczenia zawału były najmniej satysfakcjonujące – powiedziała prezentująca wyniki badań dr Aneta Ciślak.

Pierwsze seminarium tematyczne - Gmina z (dobrą) energią!

Odwiedź stronę www projektu: www.gminazenergia.pl
Zajrzyj po więcej materiałów na oficjalną stronę akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/gminazenergia/

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach