Czcionki:
Kontrast:

Pierwsze szkolenie za nami

Dodano: 11.07.2012
Pierwsze szkolenie za nami

W dniu 10 lipca 2012 r. w Auli Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju przeprowadzono pierwsze szkolenie z zakresu „Instrukcji kancelaryjnej” dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanego projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Pierwsze szkolenie za nami

Jego zakres obejmował przede wszystkim źródła prawa w stosowaniu instrukcji, jej systemy, zasady wprowadzenia instrukcji w samorządzie, etapy przyjmowania dokumentów do urzędów, a także wiele innych kwestii związanych z obowiązkiem stosowania instrukcji w jednostkach. Oprócz prezentacji multimedialnej, materiałów szkoleniowych trener prowadził aktywną dyskusję z zgromadzonymi uczestnikami, omawiał indywidulane przypadki w kwestiach stanowiących problemy w prawidłowym stosowaniu instrukcji w samorządzie.

Powyższe szkolenie rozpoczęło cykl kursów prowadzonych do końca kwietnia 2013 r. mających na celu m.in. poprawę kompetencji urzędników i urzędniczek. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 3 556 074,00 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS: 3 022 372,88 zł.

Pierwsze szkolenie za nami