Czcionki:
Kontrast:

Plan mobilno艣ci

Czym jest plan mobilno艣ci (SUMP)?
SUMP (Plan Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Miejskiej) jest strategi膮 d艂ugoterminow膮, nastawian膮 na zapewnienie dobrego dost臋pu do cel贸w podr贸偶y i us艂ug, zawieraj膮c膮 r贸wnie偶 plan wdro偶enia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyra偶onym w Wytycznych Opracowanie i wdro偶enie planu zr贸wnowa偶onej mobilno艣ci miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:

 • d艂ugoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdro偶enia,
 • podej艣cie partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozw贸j wszystkich 艣rodk贸w transportu,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przysz艂ej skuteczno艣ci,
 • regularne monitorowanie, przegl膮d oraz raportowanie,
 • branie pod uwag臋 koszt贸w zewn臋trznych dla wszystkich 艣rodk贸w transportu,

Jakie s膮 podstawowe cele planu mobilno艣ci?

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, kt贸re umo偶liwiaj膮 dost臋p do cel贸w podro偶y i us艂ug,
  poprawa stanu bezpiecze艅stwa,
 • przyczynianie si臋 do redukcji zanieczyszczenia powietrza i ha艂asu, redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajno艣ci i efektywno艣ci kosztowej transportu os贸b i towar贸w,
 • pozytywny wp艂yw na atrakcyjno艣膰 i jako艣膰 艣rodowiska miejskiego z korzy艣ci膮 dla mieszka艅c贸w, gospodarki oraz spo艂eczno艣ci jako ca艂o艣ci.

Jak przygotowa膰 dobry plan mobilno艣ci?

Przygotowanie dobrego SUMP-a jest wyzwaniem. Dokument ma by膰 dla nas drogowskazem, wskazuj膮cym w艂a艣ciw膮 drog臋 realizacji polityki mobilno艣ci. Na podstawie dorobku projekt贸w europejskich oraz do艣wiadczenia Doradc贸w bior膮cych udzia艂 w projekcie, wypracowali艣my 9 kluczowych czynnik贸w sukcesu planu mobilno艣ci.

 • Traktowanie SUMP jako pomocy w zarz膮dzaniu miastem, a nie spe艂niania wymogu dofinansowania UE
 • Metodyka uwzgl臋dniaj膮ca proces poznawania si臋 interesariuszy oraz analiz臋 barier i motywator贸w zachowa艅 mieszka艅c贸w
 • Odpowiedni czas na przygotowanie SUMP 鈥 od 8 miesi臋cy do 1,5 roku
 • Kompleksowe podej艣cie z uwzgl臋dnieniem planowania przestrzennego i kwestii mi臋kkich, a nie 鈥瀙od projekt鈥 inwestycyjny
 • Operacjonalizacja w postaci konkretnych dzia艂a艅 i jednostek odpowiedzialnych
 • Adekwatny horyzont czasu 鈥 zalecana warstwa operacyjna na 3 lata, warstwa strategiczna na 10 lat
 • Stabilno艣膰 鈥 przyj臋cie uchwa艂膮 organu stanowi膮cego, a nie zarz膮dzeniem organu wykonawczego
 • Elastyczno艣膰 i cykliczno艣膰 鈥 aktualizacje w zale偶no艣ci od nowych wyzwa艅, zamiast ca艂kowitych zmian
 • Atrakcyjno艣膰, przejrzysto艣膰, zwi臋z艂o艣膰 i postulatywno艣膰 oraz zawieranie procedury wdro偶eniowej

Opracowanie: Centrum Unijnych Projekt贸w Transportowych. www.plany.mobilnosci.pl/sump/