Czcionki:
Kontrast:

Podpisano umowy na realizację Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej

Dodano: 19.11.2009

W trakcie konferencji inaugurującej ostatni etap przygotowań do projektu “Śląski System Informacji Turystycznej” została podpisana umowa partnerska pomiędzy Śląską Organizacją Turystyczną a subregionalnymi partnerami tego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 87 podmiotów deklarujących udział w projekcie.Umowę partnerską podpisali:- za Śląską Organizację Turystyczną – Zbyszek Zaborowski, prezes ŚOT- za Stowarzyszenie „Region Beskidy” – Andrzej Płonka, sekretarz stowarzyszenia- za Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” – Janusz Pierzyna, prezes- za Górnośląski Związek Metropolitalny – Zbigniew Podraza i Marek Kopel, członkowie zarządu GZM- za Związek Gmin Jurajskich – Adam Markowski, przewodniczący ZGJ- za Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – Tadeusz Skatuła, Przewodniczący ZwiązkuDzięki projektowi Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej:- w śląskim powstanie prawie 50 nowych miejsc, w których turysta uzyska informację turystyczną- drogę do najważniejszych 200 atrakcji województwa wskazywać będzie kolejnych 950 charakterystycznych, brązowych znaków drogowych- portal turystyczny GoSilesia.pl – który już zyskał miano Dobrej Strony Turystyki – zostanie wzbogacony m. in. o szereg mobilnych usług wraz z technologią GPS i przekształcony w turystyczny portal społecznościowy.Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013.Prezentację Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej można pobrać poniżej.