Czcionki:
Kontrast:

Polska Nagroda Krajobrazowa

Dodano: 19.11.2020
krajobraz

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie po raz kolejny przyznać Polską Nagrodę Krajobrazową. Celem krajowego konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do VII edycji konkursu pn. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno jednostki samorządu terytorialnego, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/konkurs-na-polska-nagrode-krajobrazowa-3