Czcionki:
Kontrast:

Ponad 160 szkół weźmie udział w konkursie „Nie truj sąsiada”

Dodano: 16.02.2017

Jak mówi stare porzekadło: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Nowa inicjatywa organizatorów kampanii„Gmina z (dobrą) energią!” ma sprawić, by do walki ze społecznym przyzwoleniem na palenie śmieci i innymi nawykami przyczyniającymi się do powstawania zjawiska niskiej emisji włączyły się nie tylko pojedyncze „młode skorupki”, ale także by za pośrednictwem młodzieży szkolnej dotrzeć do pokolenia ich rodziców oraz dziadków.

Rusza konkurs ekologiczno-edukacyjny dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pt. „Nie Truj Sąsiada”. Uczestniczące w nim placówki przez cały 2017 rok (kalendarzowy) organizować będą wydarzenia poruszające tematykę niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego, efektywności energetycznej i innych. Aktywności mogą przybierać postać m.in.: konkursów wiedzy, lekcji tematycznych, apeli, spotkań i innych kreatywnych form zaproponowanych indywidualnie przez uczniów i nauczycieli.

Dedykowane lekcje dla uczniów i szkolenia przygotowujące dla nauczycieli

Na omawianie wyżej wymienionych zagadnień w szkołach biorących udział w konkursie przeznaczona zostanie część godzin lekcyjnych. Na dedykowanych zajęciach uczniowie szkół będą mogli poszerzyć swoją wiedzę dzięki materiałom edukacyjnym zapewnionym przez organizatorów. Zorganizowane zostaną także specjalne szkolenia przygotowujące kadry pedagogiczne pod względem merytorycznym. Dodatkowo nauczyciele otrzymali gotowe scenariusze lekcji oraz dostęp do obszernej bazy wiedzy.

Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny ilości oraz jakości podjętych inicjatyw. W każdej z czterech kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) przyznane zostaną nagrody dla placówek, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego. Eko-rywalizacja dobiegnie końca 22 grudnia br. O końcowej lokacie decydować będzie ilość zdobytych punktów.

Nagrody w konkursie „Nie truj sąsiada” to przybory edukacyjne i pomoce naukowe, których wartość zależna będzie od zajętego miejsca – odpowiednio: 5, 3 oraz 2 tysięcy złotych brutto.

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie ponad 160 placówek wszystkich szczebli nauczania z terenu objętego zasięgiem projektu „Gmina z (dobrą) energią!”, czyli z 25 gmin i 3 powiatów wchodzących w skład subregionu zachodniego województwa śląskiego. Pełne zestawienie szkół znajduje się poniżej. Ogłoszenia o wynikach konkursu należy się spodziewać w styczniu 2018 roku.

Obserwuj #NieTrujSasiada na Facebooku!

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” dostępne są na stronie internetowej www.gminazenergia.pl, a po najnowsze aktualności oraz materiały dodatkowe zapraszamy na profil społecznościowy facebook.com/gminazenergia.

Projekt „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach.

Do pobrania