Czcionki:
Kontrast:

Porozumienie z Politechniką Śląska w sprawie praktyk na kierunku inżynierska miejska

Dodano: 05.02.2020
podpisanie porozumienia

Dzisiaj, tj. 5 lutego 2020 r. podczas posiedzenia Zarządu Związku zawarto porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów Politechniki Śląskiej. 

Ze strony Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, a ze strony Związku Prezydent Mieczysław Kieca oraz Prezydent Piotr Kuczera podpisali porozumienie w celu stworzenia i zapewnienia warunków do odbycia sześciomiesięcznych praktyk dla studentów kierunku Inżynieria Miejska – studia I stopnia o profilu praktycznym. Kierunek ten jest przewidywany do uruchomienia na Politechnice Śląskiej.

Celem zakładanych praktyk zawodowych jest w szczególności poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych oraz stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji.