Czcionki:
Kontrast:

Pracownicy samorządowi szkolili się w zakresie poboru prób popiołu

Dodano: 13.10.2015
Pracownicy samorządowi szkolili się w zakresie poboru prób popiołu

24 września br. w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS odbyło się bezpłatne szkolenie specjalistyczne skierowane do wszystkich pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu ochrony środowiska (w tym służb porządkowych, np. pracowników Straży Miejskiej) z zakresu metodyki poboru prób popiołu z palenisk domowych dla potrzeb badań laboratoryjnych celem wykrycia faktu spalania odpadów. Szkolenie prowadzone było przez Kierownika Zakładu Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Adama Grochowalskiego Profesora Politechniki Krakowskiej i  było jednym z wielu zadań realizowanych przez Grupę roboczą ds. ograniczania niskiej emisji prowadzącą działania mające  na celu eliminację tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego.

Pracownicy samorządowi biorący udział w szkoleniu uzyskali wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowego sposobu poboru i zabezpieczenia prób popiołu, narzędzi i pojemników jakie mogą zostać użyte w tym celu, sposobu sporządzania protokołów poboru, a także pozyskali obszerną wiedzę w zakresie interpretacji wyników badań. Uczestnicy otrzymali również stosowne zaświadczenia, które wraz z upoważnieniem Prezydenta Miasta, Burmistrza bądź Wójta do wykonywania funkcji kontrolnych w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy, uprawniają do wstępu na teren nieruchomości i wykonania niezbędnych czynności kontrolnych.

Pracownicy samorządowi szkolili się w zakresie poboru prób popiołu