Czcionki:
Kontrast:

Prawie 290 mln dofinansowania do drogi Racibórz-Pszczyna

Dodano: 22.04.2016
Prawie 290 mln dofinansowania do drogi Racibórz-Pszczyna

Przyznane dofinansowanie to rekordowa kwota 289 989 933,34 zł, która pokrywa prawie 67% planowanych kosztów budowy.

Jak podkreśla Agnieszka Skupień, rzecznik magistratu, jest to najwyższe dofinansowanie przyznane kiedykolwiek projektowi realizowanemu przez Miasto Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE i jedno z najwyższych dofinansowań przyznanych na projekt realizowany przez samorząd w całym województwie.

Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu). Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna – skrzyżowania z kluczowymi drogami niższego rzędu będą wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi zostanie wybudowane 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów).
Główne cele inwestycji to przede wszystkim usprawnienie dojazdu do autostrady A1, odciążenie obszarów silnie zurbanizowanych, w tym centrum miasta od ruchu pojazdów, a także znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik szczególnie na osi wschód-zachód.

Źródło: www.rybnik.com.pl/