Czcionki:
Kontrast:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – projekt “Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Dodano: 08.08.2013

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszyła się rekrutacja do projektu „Nowe wyzwania-nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Pana Mieczysław Kieca, przy udziale Zespołu Zarządzającego Projektem, od kilku miesięcy czynił wysiłki celem zagospodarowania powstałych, w wyniku postępowania przetargowego, oszczędności.

Dzięki otrzymanej, w ostatnich dniach lipca 2013 r., oficjalnej zgodzie otrzymanej z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie rozszerzeniu ulegnie grupa docelowa Beneficjentów Ostatecznych. 30 rodzin z Wodzisławia Ślaskiego otrzyma zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi oraz terminalami abonenckimi niezbędnymi do przyłączenia Beneficjentów Ostatecznych do Internetu, dostarczanego za pomocą wybudowanej infrastruktury. Dodatkowo rozbudowana zostanie sieć szkieletowa, której nowa funkcjonalność umożliwi pokrycie tak zwanych „białych plam”. Zwiększona zostanie również przepustowość obecnego łącza o kolejne 50 Mbps/50 Mbps.