Czcionki:
Kontrast:

Przedstawiciele Subregionu w składzie pre-komitetu

Dodano: 17.07.2007

Przewodniczący Związku Marian Janecki (Prezydent Jastrzębia Zdroju) oraz Prezydent Żor Waldemar Socha zostali powołani przez Zarząd Województwa Śląskiego do prac w pre-komitecie monitorującym Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. W ten sposób władze województwa samorządowego uwzględniły propozycję, która jeszcze w maju br., została złożona na ręce Marszałka przez Zarząd Związku. Wydanie opinii nt. „Podręcznika wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” oraz dobór kryteriów wyboru projektów, to główne zadania powołanego gremium. Pre-komitet będzie pracował do momentu powołania właściwego komitetu monitorującego, czyli w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia przez Komisję Europejską o decyzji zatwierdzającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W jego skład wchodzą przedstawiciele: wojewody śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych.Pre – komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński.