Czcionki:
Kontrast:

Przedstawiciele Subregionu w Zespole ds. opracowania programu regionalnego na lata 2014 – 2020

Dodano: 15.11.2011

Wobec trwających prac nad programowaniem budżetu unijnego na lata 2014 – 2020, które toczą się we właściwych instytucjach Unii Europejskich oraz krajach członkowskich, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz swoim Zarządzeniem nr 00161/2011 z dnia 2 listopada, powołał Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020. Do prac w zespole zostali zaproszenie przedstawiciele poszczególnych subregionów województwa śląskiego.

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, jest w tym gremium reprezentowany przez Pana Adama Wawocznego – Dyrektora Biura Związku oraz Tomasza Doleżycha – pracownika Biura Związku.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 7 listopada 2011 w sali marmurowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli obecni i byli Marszałkowie Województwa Śląskiego min.  Adam Matusiewicz, Michał Czarski, Jan Olbrycht.
Podczas obrad członkowie Zespołu zapoznali się z ogromem pracy, która jest do wykonania, kwestiami proceduralnymi oraz przygotowywanymi przez Komisję Europejską aktami normatywnymi.

Obecnie trwają procedury konsultacyjne dotyczące całego pakietu legislacyjnego, który będzie obowiązywał kraje członkowskie w dalszych pracach nad perspektywą finansową 2014- 2020.