Czcionki:
Kontrast:

Raczek Modraczek – maskotką Krainy Górnej Odry!

Dodano: 02.12.2020

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zarządzający marką turystyczną Kraina Górnej Odry, ogłosił wyniki konkursu na projekt i nazwę maskotki promującej markę turystyczną Kraina Górnej Odry.

W piątek (27 listopada 2020 r.) w trybie online, za pośrednictwem platformy ZOOM, odbyła się Konferencja Podsumowująca Konkurs na Projekt i Nazwę Maskotki Marki Turystycznej Krainy Górnej Odry. Celem wydarzenia było ogłoszenie wyników konkursu oraz przedstawienie uczestnikom spotkania zwycięskiego projektu i nazwy przyszłej maskotki.

Konkurs został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Powyższe wydarzenie miało charakter otwarty. Nagranie z jego transmisji, zamieszczone na fanpage’u FB Krainy Górnej Odry obejrzało do tej pory 436 odbiorców! Obejrzyj konferencję.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem jej uczestników przez Dyrektora Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Pana Adama Wawocznego, który następnie nakreślił działania związane z budową nowej marki turystycznej, podkreślając ogromne wsparcie otrzymane ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Po uroczystym wstępnie Asystent ds. promocji marki turystycznej Krainy Górnej Odry – Adam Miera zaprezentował znajdujące się na omawianym terenie atrakcje turystyczne skierowane dla rodzin z dziećmi. Podczas dwudziestominutowej prelekcji przywołano najważniejsze obiekty i lokacje, warte odwiedzenia w gronie rodziny. Zobacz prezentację – Atrakcje turystyczne dla rodzin z dziećmi w Krainie Górnej Odry – prezentacja Adam Miera

Następnie po krótkim podsumowaniu prezentacji przez Pana Dyrektora, głos zabrała Pani Urszula Kiraga – Specjalista ds. promocji marki turystycznej Krainy Górnej Odry, przedstawiając prezentację z wynikami pracy Komisji Konkursu na Projekt i Nazwę Maskotki Turystycznej Krainy Górnej Odry Zobacz prezentację – Podsumowanie konkursu na projek i nazwę maskotki Krainy Górnej Odru – prezentacja Urszula Kiraga.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

W grupie I (od 13 do 18 roku życia) wyróżnienia otrzymali:

  • Helena Apacka – za propozycję nazwy maskotki „ODRYNKA”
  • Martyna Panek – za projekt i propozycję nazwy maskotki „ODRZACZEK”

W grupie II (do 12 roku życia) wyróżnienia otrzymali:

  • Andrzej Kadłubiec – za projekt maskotki
  • Zuzanna Buczkowska – za projekt maskotki
  • Hanna i Milena Szachoń – za projekt maskotki (dwukrotnie)
  • Jan Powała – za projekt maskotki
  • Milena Szachoń, Adam Gruszka, Zofia Wadas, Emilia Krawczyk – za propozycję nazwy maskotki ”ODRUŚ”
  • Antoni Apacki oraz Klaudia Panek – za propozycję nazwy maskotki „ODRYŚ”
  • Emilia Krawczyk – za projekt maskotki
  • Hanna Szachoń – za propozycję nazwy maskotki „RYBKA ODERKA”

Z uwagi na wysokie walory artystyczne oraz przedstawiony kontekst – Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną – Natalii Bylicy, autorce projektu o nazwie „ODRAWA”

Konkurs na Projekt i Maskotki Marki Turystycznej Krainy Górnej Odry wygrały:

Linda Piechaczková – za projekt „RACZEK ODRACZEK”

Hanna i Milena Szachoń – za propozycję nazwy maskotki „mODRAczek”

Komisja Konkursowa postanowiła, że nowa maskotka zostanie stworzona na bazie projektu Lindy Piechaczkovej, z lekko zmienioną nazwą nawiązującą do propozycji Hanny i Mileny Szachoń. Tak powstał „RACZEK MODRACZEK”.

Po ogłoszeniu wyników doszło do prezentacji pluszowej maskotki „RACZKA MODRACZKA”. Ta została bardzo ciepło przyjęta. Przed zakończeniem konferencji, Dyrektor Biura Związku – Pan Adam Wawoczny, zapewnił, że zaprezentowana maskotka trafi w ręce każdego uczestnika konkursu.