Czcionki:
Kontrast:

Raport o realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego

Dodano: 12.01.2011
Raport o realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Raport obejmuję perspektywę czasową od rozpoczęcia realizacji PRSZ do chwili obecnej, czyli lata 2008 – 2010. Celem raportu jest przekazanie najważniejszych informacji o realizacji Programu w przystępnej formie dla możliwie najszerszego grona odbiorców.