Czcionki:
Kontrast:

Realizacja projektu szansą na poprawę jakości zarządzania w urzędach

Dodano: 13.05.2013
Realizacja projektu szansą na poprawę jakości zarządzania w urzędach

Szkolenia dla ponad 670 pracowników i pracownic JST. Realizacja 66 kursów i warsztatów. Stworzenie Biura Obsługi Klienta. Wdrożenie licznych systemów informatycznych. Przeprowadzenie monitoringu satysfakcji klienta, liczne analizy i badania… To wszystko możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Jego nadrzędnym celem było ujednolicenie i udoskonalenie procedur i standardów zarządzania wśród 12 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj. Gaszowic, Godowa, Gorzyc, Jastrzębia-Zdroju, Lubomi, Marklowic, Mszany, Kuźni Raciborskiej, Świerklan, Wodzisławia Śląskiego, a także Starostwa Powiatowego z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Realizacja projektu szansą na poprawę jakości zarządzania w urzędach

Wśród wielu realizowanych zadań znalazły się te dotyczące poprawy jakości świadczonych usług publicznych, profesjonalnej administracji, kompetentnej obsługi klienta, szeroko rozumianej profesjonalizacji w zakresie IT czy wiedzy z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Wartością dodaną były również szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych pracowników JST, budowania pozytywnego wizerunku urzędu czy tych pokazujących praktyczne podejście do procedur stosowanych w kraju, których głównym celem była poprawa komunikacji między urzędem, a klientem.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Jego całkowita wnioskowana wartość to 3 556 074 zł, w tym wartość dofinansowania 3 002 372,88 zł.

Fundusze Europejskie

“Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorzadu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.