Czcionki:
Kontrast:

Region atrakcyjny dla inwestorów

Dodano: 03.01.2017
Region atrakcyjny dla inwestorów

W połowie grudnia zeszłego roku w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowano raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”. W opracowaniu Subregion Zachodni został wskazany jako jeden z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów w kraju.

Celem raportu jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów. Podobnie, jak w latach poprzednich dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

W tym celu przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, aktywność województwa względem inwestorów.

Wśród 60 podregionów Subregion Zachodni podobnie jak w poprzednich latach utrzymał bardzo wysoką, bo 2 pozycję w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej. Należy również zwrócić uwagę na wysokie pozycje Subregionu Zachodniego w kraju dot. atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej (11 miejsce) oraz zaawansowanej technologicznie (22 miejsce).

W raporcie zwrócono na mocne strony regionu takie jak  bogate tradycje przemysłowe, bardzo szerokie zasoby pracy czy bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza.

Badania zostały zrealizowane przez zespół autorski IBnGR. Publikacja niniejszego raportu oraz organizacja konferencji promującej jego wyniki była możliwa dzięki współpracy IBnGR z Fundacją Konrada Adenauera. Pełny raport można pobrać ze strony Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.