Czcionki:
Kontrast:

Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020S

Dodano: 15.02.2017

RPO WSL

Termin i miejsce:

Termin: 2 marca 2017 r.
Godz. spotkania: 9:00-15:30
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Rybnik, Zespół Szkół Technicznych, sala komputerowa 96

Warunki udziału:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 23 lutego br.

Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają przedstawiciele jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020. W dalszej kolejności preferowane będą jednostki i instytucje z terenu Subregionu Zachodniego (wg. kolejności wpływu zgłoszeń). W razie wolnych miejsc rejestrowane będą pozostałe podmioty. Do udziału w warsztacie zapraszamy maksymalnie po 1 osobie z danej instytucji.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest również otrzymanie od Biura Związku Subregionu Zachodniego drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 28 osób.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, e-mail: biuro@subregion.pl4

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze Europejskie