Czcionki:
Kontrast:

RUSZYŁY SZKOLENIA

Dodano: 10.07.2012

Od lipca br. rozpoczęła się realizacja szkoleń w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki realizacji projektu w miesiącu lipcu aż 171 urzędników i urzędniczek może bezpłatnie skorzystać z prowadzonych szkoleń, których celem jest udoskonalenie i ujednolicenie procedur i standardów zarządzania wśród 12 JST skupionych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.

W ramach zadania 2 „Państwo prawa – podniesienie jakości prawa” oraz zadania 4 „Partycypacja i przejrzystość – wzrost zaufania społecznego” w bieżącym miesiącu planuje przeprowadzić się następujące szkolenia: instrukcja kancelaryjna, wydawanie decyzji administracyjnych w postępowaniu administracyjnym, nadzór nad wydawanymi uchwałami i decyzjami, partnerstwo publiczno-prywatne

Do pobrania