Czcionki:
Kontrast:

Serwisy gminne już dostępne na gminazenergia.pl

Dodano: 22.03.2017
Serwisy gminne już dostępne na gminazenergia.pl

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia). Niestety, wnioski są mało optymistyczne – w dużej mierze trujemy się sami… Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy.

Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podjęły wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza. „Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji.

W serwisie www.gminazenergia.pl –> serwisy gminne znaleźć można kilka działów, m.in.”

EDUKACJA – mamy w Polsce duży problem z jakością powietrza – to wszyscy wiemy. Jak możemy to zmienić? Między innymi poprzez rzetelną edukację w zakresie przyczyn, konsekwencji dla zdrowia i środowiska, a także metod efektywnego zapobiegania. W tym dziale można znaleźć  materiały edukacyjne, które można wykorzystać np. podczas zajęć lekcyjnych.

PORADNIK INWESTORA – za największą konsumpcję energii w Polsce, wbrew powszechnej opinii, odpowiedzialne są gospodarstwa domowe. Większość z tej energii zużywane jest do celów grzewczych.

KALKULATOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – remont czy modernizacja domu to duże wyzwanie, zarówno finansowe, jak i organizacyjne. Aby ułatwić przygotowanie inwestycji, opracowany został kalkulator, który dzięki prostej analizie pozwoli sprawdzić, jakie działania będą najkorzystniejsze w konkretnym przypadku.