Czcionki:
Kontrast:

Śląska baza danych na temat terenów pogórniczych

Dodano: 29.06.2020

Szukasz możliwości inwestycyjnych na terenach pogórniczych? Wkrótce dostęp do informacji na ten temat będzie łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej dzięki ogólnodostępnej bazie wiedzy.

Projekt OPI-TPP 2.0.

Powstająca obecnie baza danych o terenach pogórniczych na obszarze województwa śląskiego, to najważniejsza część projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – OPI-TPP 2.0. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 przez Główny Instytut Górnictwa w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Cel projektu

Projekt obejmuje szereg kompleksowych działań zmierzających do budowy i uruchomienia platformy informacyjnej pn. OPI TPP 2.0. zwiększającej dostęp do zdigitalizowanych zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych związanych z nieczynnymi zakładami górniczymi na terenie województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania do celów społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu zinwentaryzowane zostaną tereny, na których zakończona została działalność wydobywcza węgla kamiennego oraz działania bezpośrednio z nią związane. W efekcie opracowana zostanie baza danych o terenach pogórniczych, a opracowane zestawy algorytmów posłużą do waloryzacji terenów pogórniczych w aspekcie kosztów ich rewitalizacji, atrakcyjności gospodarczej oraz potencjału środowiskowego.

Więcej informacji

W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu OPI-TPP 2.0.