Czcionki:
Kontrast:

Śląskie żąda dobrego designu!

Dodano: 23.03.2011
Śląskie żąda dobrego designu!

Liczne spotkania z ekspertami, konkursy i wystawy promujące wzornictwo w regionie oraz wizyty międzynarodowych ekspertów to pokłosie pierwszego roku realizacji projektu „Design Silesia”. Design Silesia promuje korzystanie z najlepszych doświadczeń z dziedziny wzornictwa w przestrzeni publicznej. Na pierwszą edycję projektu „Design Silesia” udało się uzyskać ponad 1 mln 100 tys. zł. Na kontynuację projektu (2 lata) kwota wynosi ponad 3 mln 600 tys. zł.

„Rola designu w kształtowaniu oferowanych przez sektor publiczny usług jest wciąż marginalizowana. Chcemy, by w naszym województwie było inaczej, by samorządowcy na tych samych prawach co przedsiębiorcy korzystali ze współpracy z projektantami” – powiedział podczas podsumowania pierwszego etapu projektu Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. Nowatorstwem projektu jest zachęcenie władz publicznych do wykorzystywania w kształtowaniu przestrzeni miast i wsi najlepszych rozwiązań projektantów. Z przeprowadzonych podczas I edycji badań wynika, że za najistotniejsze dla funkcjonowania i rozwoju gmin uznaje się działania w zakresie podnoszenia estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, tworzenia identyfikacji gminy czy dobrej komunikacji administracji samorządowej ze społecznością lokalną i biznesem.

Projekt systemowy „Design Silesia” realizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami projektu są Zamek Cieszyn. Ośrodek badań i dokumentacji nad kulturą materialną i wzornictwem oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. W drugiej edycji grono partnerów powiększy się o Instytucję Ars Cameralis Silesiae Superioris oraz o kolejną uczelnię wyższą – Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Źródło: www.slaskie.pl Zobacz więcej informacji o projekcie www.design-silesia.pl