Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie dotyczące infrastruktury rowerowej

Dodano: 08.11.2021

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W SUBREGIONIE ZACHODNIM

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza przedstawicieli organizacji rowerowych oraz pracowników jst zajmujących się tematyką rowerową na spotkanie dotyczące strategicznych inwestycji w infrastrukturę rowerową w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Celem spotkania będzie omówienie kierunków działań określonych przez strategiczny dokument Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym).

Podczas spotkania obecni będą również przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowe Katowice którzy pracują nad przygotowaniem dokumentu „Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada (czwartek) br. w godz. od 9.00 do 12.00 w sali auli przy ul. Rudzkiej 13 C w Rybniku. Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku pytań proszę kontaktować się z pracownikiem Biura Związku Panem Pawłem Tułodzieckim. email- p.tulodziecki@subregion.pl. tel. 324222446.

Spotkanie dotyczące strategicznej infrastruktury rowerowej

Spotkanie dotyczące strategicznej infrastruktury rowerowej w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.

Termin: 18.11.2021 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 9:00-12:00 

Powered by Tech Banker