Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacje dot. naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 – 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Dodano: 11.04.2016

Fundusze Europejskie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 21.04.2016 r.
Rejestracja: 10.00-10.15
Godz. spotkania: 10.15-12.30
Miejsce: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, II piętro

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej.
  2. Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.
  3. Przedstawienie zapisów Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
  4. Omówienie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 11.1.2.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: biuro@subregion.pl

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie max. 2 osób reprezentujących jeden podmiot.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Aleksandra Grabarczyk, tel. 32 42 22 446

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.