Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Dodano: 29.03.2017
Śląskie - ruszamy!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 10 kwietnia 2017 r.
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Miejsce: Rybnik, ul. 3 Maja 31, Starostwo Powiatowe w Rybniku

Tematyka spotkania:
1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu;
2. Opis procedury wyboru projektów;
3. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów;
4. Omówienie kryteriów wyboru projektów;
5. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Zachodniego.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 7 kwietnia br. do godz. 13.00

Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panem Pawłem Tułodzieckim pod numerem telefonu  32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl