Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2

Dodano: 04.11.2016
Śląskie - ruszamy!

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z trwającym konkursem RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 22.11.2016 r.
Rejestracja: 8.45-9.00
Godz. spotkania: 9.00-15.00
Miejsce: Powiatowe Centrum Konferencyjne, ul. Pszowska 92, Wodzisław Śląski

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu.
  2. Zasady dokonywania zakupów w ramach środków UE
  3. Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji
  4. Treść, przedmiot i zakres umowy o roboty budowlane
  5. Wynagrodzenie za wykonanie umowy: ryczałt czy kosztorys
  6. Ryczałt a roboty dodatkowe
  7. Termin wykonania umowy
  8. Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego
  9. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót a odbiór

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres mailowy: biuro@subregion.pl. Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do dnia 18 listopada br.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnosciami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Paweł Tułodziecki, tel. 32 42 22 446

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Agenda spotkania

Fundusze Europejskie