Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

Dodano: 06.04.2017

Fundusze Europejskie

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 20.04.2017 r. w godz. 9.00 – 14:00 w Wodzisławiu Śląkim (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy ul. Ignacego Daszyńskiego 2).

W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację pod adresem https://scp-slask.pl//wydarzenia Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.