Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne dot. 11.4.2 Kształcenie ustawiczne

Dodano: 08.11.2017
Nowe nabory RIT Zachodni

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na:

spotkanie informacyjne związane z konkursem z poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zach. Konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 16 listopada 2017 r. (czwatek)
Godz. spotkania: 10:00-12:00
Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu oraz najczęściej popełnianych błędów we wniosku;
  2. Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego;
  3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 15 listopada br. do godz. 13.00.
Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.