Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne dot. 7.1.2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Dodano: 16.08.2017
Śląskie - ruszamy!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na:

spotkanie informacyjne związane z konkursem z poddziałania 7.1.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – RIT Subregionu Zach. Konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23 sierpnia 2017 r. (środa)
Godz. spotkania: 10:00-12:00
Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych;
2. Omówienie Strategii RIT Subregionu Zachodniego oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią RIT;
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 22 sierpnia br. do godz. 13.00.
Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.