Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne dot. naborów 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych, 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni

Dodano: 22.11.2017
Nowe nabory RIT Zachodni

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na:

Spotkanie informacyjne związane z konkursami RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 Podziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 29 listopada 2017 r. (środa)

Godz. spotkania: 10:00-14:00

Miejsce: Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92, Powiatowe Centrum Konferencyjne w Wodzisławiu Śląskim

Tematyka spotkania:

  1. Przedstawienie najważniejszych zapisów regulaminów konkursów poddziałania 9.1.2 oraz 9.2.2,
  2. Strategia RIT oraz kryteria wyboru projektów pod względem zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 28 listopada br. do godz. 13.00.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.