Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów RPO WSL 2014-2020

Dodano: 05.08.2016

Fundusze Europejskie

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  • Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, oraz
  • Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 11 sierpnia 2016 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 11:30-14:00
Rejestracja: 11:00-11:30
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa

Więcej informacji o spotkaniu dostępne na stronie rpo.slaskie.pl.

Zachęcamy do udziału!