Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne Działanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Dodano: 23.01.2017
Śląskie - ruszamy!

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Godz. spotkania: 10:00-13:00

Rejestracja: 9:45-10:00

Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu;

2. Opis procedury wyboru projektów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie;

3. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów;

4. Omówienie kryteriów wyboru projektów;

5. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Zachodniego.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób. Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panem Pawłem Tułodzieckim pod numerem telefonu  32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Fundusze Europejskie