Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne POIiŚ

Dodano: 01.09.2017
WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zapraszają na: spotkanie informacyjne związane z poddziałaniem 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:Termin: 13 września 2017 r. (środa)

Godz. spotkania: 10:00-12:00

Miejsce: Rybnik, ul. Chrobrego 2, Urząd Miasta Rybnik

Tematyka spotkania:

1. Prezentacja nt. możliwości i zasad uzyskania wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 –sektor energetyka Poddziałanie 1.7.1 dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;

2. Prezentacja nt. możliwości i zasad uzyskania wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 – 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim;

3. Prezentacja nt. możliwości i zasad uzyskania wsparcia w ramach PO IiŚ 2014- 2020 –  1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

Zasady rekrutacji:Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 11 września br. do godz. 13.00. Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:Martyna Piechoczek, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.