Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Dodano: 21.08.2013
Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

W związku z wygospodarowanymi oszczędnościami w ramach realizacji projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który realizowany jest przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w partnerstwie ze Związkiem Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz Fundacją Euro Nation 14 sierpnia 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie informacyjne dla 30 nowych Beneficjentów Ostatecznych projektu.

W trakcie spotkania Zespół Zarządzający przedstawił zgromadzonym mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego podstawowe cele projektu, które związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu w regionie, jak również prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci Projektu wykazali się dużym zainteresowaniem tematem, zadawali szereg szczegółowych pytań dotyczących zestawów komputerowych, dostępu do Internetu, jak i zaplanowanych szkoleń. Dzięki uzyskanej zgodzie na rozszerzenie projektu każdy Beneficjent Ostateczny otrzyma bezpłatnie zestaw komputerowy, dostęp do Internetu w ramach sieci szerokopasmowej WIMAX na okres 6 lat, dostęp do portalu internetowego o projekcie oraz zostanie przeszkolony m.in. z zakresu wprowadzenia do pracy ze sprzętem komputerowym, bezpieczeństwa pracy z komputerem, podstawowych zasady wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z sieci Internet czy obsługi edytora tekstu.

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”