Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne: Zasady aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.4.2 oraz Poddziałania 11.4.2 RPO WSL 2014-2020

Dodano: 23.11.2017

Fundusze Europejskie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursów:

RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 – 7.4.2. Outplacement – konkurs
RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 – 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 29.11.2016 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania: 10.00-12.00
Miejsce: Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, II piętro

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 11.4.2.
  2. Omówienie Strategii RIT Subregionu Zachodniego oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią RIT.
  3. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2.
  4. Wytyczne w zakresie kwalfikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres mailowy: biuro@subregion.pl.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnosciami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
Aleksandra Grabarczyk, tel. 32 42 22 446

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy
Agenda spotkania