Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Dodano: 29.03.2021
Logo Regionalnej Strategii Innowacji

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego).

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematyka:

Celem spotkania jest przedstawienie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków znajduje się na Innobservator Silesia.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Dla kogo:

Szeroka reprezentacja środowisk lokalnych poszczególnych Subregionów w tym m.in.  przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych.

Termin i miejsce:

Kiedy: 15 kwiecień 2021 r. (czwartek) – dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego
O której: 11:00-13:00

Jak: Spotkanie online za pomocą aplikacji ZOOM.

Zasady rekrutacji:

  • Rejestracja na spotkanie online odbywa się do dnia poprzedzającego poszczególne spotkanie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej – LINK
  • Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu), w którym prześlemy link umożliwiający udział w spotkaniu online
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.