Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Śląskiego

Dodano: 30.04.2013
Spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Śląskiego

W dniu 29 kwietnia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego Pana Mirosława Sekuły z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Wiceministra Rozwoju Regionalnego Pana Adama Zdziebło, Posła na Sejm Pana Henryka Siedlaczka, Starosty Powiatu Raciborskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Wśród zaproszonych gości obecni byli Poseł na Sejm Pan Ryszard Zawadzki, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Ewa Mucha oraz Radni Sejmiku Województwa Pani Ewa Lewandowska i Pan Grzegorz Wolnik.

Spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Śląskiego

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00. Jego głównym celem było omówienie przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów drogowych w naszym województwie, a więc Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna i Drogi  Głównej Południowej oraz dyskusja z inicjatorami powyższego spotkania w zakresie informacji o zmianach w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Śląskiego

W trakcie spotkania głos zabierali kolejno inicjatorzy spotkania tj. Marszałek Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele samorządów, którzy przedstawiali postęp prac nad opracowaniem dokumentacji budowy dróg zbiorczych na terenie Subregionu Zachodniego oraz przeszkody napotykane na drodze do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Po licznych dyskusjach Marszałek Województwa Śląskiego potwierdził, iż porozumienie zawarte w roku ubiegłym dotyczące projektu budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna jest nadal aktualne, zaś w przypadku DGP porozumienie, po ówczesnych negocjacjach, zostanie zawarte w maju br. W jego opinii problematyczna jest z kolei kwestia sfinansowania inwestycji stąd potrzeba znalezienia innego źródła finansowania budowy dróg i to powinno być kluczowym tematem kolejnych spotkań.