Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dodano: 29.08.2019
Posiedzenie Zgromadzenia

W środę, 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Związku na rybnickim kampusie odbyło się spotkanie Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Zarząd Związku oraz Zgromadzenie członków Związku podjęło m. in. uchwały dotyczące:

  • przyjęcia sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2018 rok,
  • przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego (Przeczytaj więcej o stanowisku)
  • realizacji projektów: “Gminy z dobrą energią…”, “Łączymy z energią…(Przeczytaj więcej)”, “Nie truj sąsiada…”

W trakcie posiedzenia przyjęto także listy intencyjne w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji partnerskich projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. (Przeczytaj więcej o listach intencyjnych)