Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. aglomeracji

Dodano: 27.11.2007

Z udziałem Przewodniczącego Związku Prezydenta Mariana Janeckiego odbyło się 26 listopada br. spotkanie Zespołu Roboczego ds. aglomeracji. Jego celem było omówienie projektu ustawy „o związku metropolitarnym”. Ponieważ w projekcie nie ma wyraźnego zapisu czy ustawa dotyczyć będzie tylko jednego obszaru (aglomeracji katowickiej), członkowie Zespołu wskazali na konieczność monitorowania prac legislacyjnych. Mówiono również o potrzebie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych i przystąpienia do opracowania modelu komunikacji pasażerskiej w Subregionie Zachodnim. W pracach Zespołu uczestniczyli: 1.