Czcionki:
Kontrast:

Sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego

Dodano: 05.03.2020
Zgromadzenie Związku

W dniu 4 marca br. odbyły się posiedzenia Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zarząd Związku podczas posiedzenia przyjął uchwały: w sprawach nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią”, w sprawie: objęcia patronatem honorowym XX-stej Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich oraz aktualizacji składu Grup roboczych Związku.

Podczas Zgromadzenie Ogólnego przyjęto między innymi sprawozdanie roczne IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2019 rok oraz uchwałę zmieniającą plan finansowy Związku na 2020 rok.

W ubiegłym roku Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 rozstrzygnęła 7 naborów projektów z czego do dofinansowania wybrano 24 projekty w wysokości ponad 45 mln zł.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ubiegłym roku dotyczyły efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, infrastruktury wychowania przedszkolnego, rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020.

Zgromadzenie Ogólne 

Zgromadzenie Ogólne