Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie nazw węzłów na autostradzie A1

Dodano: 28.10.2009

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie wprowadzenia nowych nazw węzłów na autostradzie A1 biegnącej przez obszar Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z zaniepokojeniem przyjmuje informacje dotyczące planów wprowadzenia nowych nazw węzłów na autostradzie A1 biegnącej przez Subregion Zachodni naszego województwa.Nasze obawy i wątpliwości budzi fakt, iż nie uwzględnia się przy ich planowaniu właściwych nazw skorelowanych z kierunkiem zjazdu do najbliższego i kluczowego komunikacyjnie miasta/powiatu. Dla gmin i powiatów Subregionu niezmiernie istotna jest rozpoznawalność lokalizacyjna związana z infrastrukturą gospodarczą, turystyczną i kulturalną oraz istniejącymi połączeniami drogowymi. Obecnie proponowane nazwy są odległe od faktycznie istniejących połączeń drogowych z najbliższymi miastami i wprowadzić mogą niepotrzebną dezorientację dla kierowców. Propozycja większości samorządów jest także bardzo istotna w odniesieniu do prawa identyfikowania się mieszkańców gmin i powiatów z prowadzonymi inwestycjami drogowymi, które są w dużej mierze zasługą ich udziału w pracy samorządów. Pominięcie tego faktu wpłynie niekorzystnie na współpracę samorządów, a także może stać się przyczyną negatywnych opinii społecznych. Działając w ramach Związku jako wspólnota samorządowa uważamy, że należy zastosować w tym przypadku nazewnictwo, które będzie adekwatne do rzeczywistego układu komunikacyjnego.Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego stoi na stanowisku, aby przyjęte zostały następujące nazwy dla zjazdów/węzłów Autostrady A1:1. Zjazd w Bełku – „Rybnik”2. Zjazd w Żorach – „Żory”3. Zjazd w Świerklanach – „Wodzisław Śl.”4. Zjazd w Mszanie – „Jastrzębie Zdrój”W poczuciu odpowiedzialności za zaistniałą sytuację swoje stanowisko uważamy za jak najbardziej zasadne i żywimy nadzieję, iż zostanie ono odpowiednio przeanalizowane i przyjęte do zastosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.Przewodniczący ZarząduZwiązku Gmin i Powiatów Subregionu ZachodniegoWojewództwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku