Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

Dodano: 02.04.2020

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: przesunięcia terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku stanowczo przeciwstawia się organizacji wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r. w warunkach ogłoszonej przez Ministra Zdrowia epidemii, spowodowanej rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID-19. Przeprowadzenie wyborów we wskazanym terminie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków.

Od kilku tygodni samorządy lokalne są zobowiązane do wprowadzania bardzo restrykcyjnych ograniczeń w funkcjonowaniu gmin i powiatów. Na terenie całego kraju obowiązują, pod rygorem odpowiedzialności karnej, zasady zmierzające do unikania skupisk większych niż dwie osoby. Codziennie władza centralna i samorządowa apeluje do mieszkańców o zachowanie izolacji i przestrzeganie obowiązujących zasad. Każdemu z nas jest znany: #zostańwdomu. Tylko przestrzeganie ścisłej kwarantanny, społecznej izolacji i przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny pozwoli na zahamowanie zachorowań. Żaden samorząd nie neguje podejmowanych przez Rząd RP działań prewencyjnych, jednak w obliczu aktualnego zagrożenia, stanowczo protestujemy przeciwko organizacji wyborów, które narażają życie nie tylko samych wyborców, ale też członków komisji wyborczych i wszystkich innych osób zaangażowanych w przygotowanie wyborów.

Zrealizowanie czynności wynikających z kalendarza wyborczego wiązałoby się z narażeniem osób uczestniczących w tym procesie na zarażenie koronawirusem. Przeprowadzenie wyborów to nie tylko dzień głosowania, ale wiele tygodni prac techniczno-organizacyjnych. To kwestia zaangażowania tysięcy pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wiele z tych zadań jest realizowana na terenie szkół, przedszkoli czy innych jednostkach, które w chwili obecnej są zamknięte. Już pierwszy termin wynikający z kalendarza wyborczego, który dotyczy wyznaczenia miejsc głosowania w obwodach zamkniętych czyli w szpitalach czy domach pomocy społecznej jest w wielu miejscach niewykonalny, ponieważ są one również zamknięte, a nawet objęte kwarantanną. Oględziny potencjalnego miejsca głosowania, omówienie spraw organizacyjnych w warunkach epidemii wiążą się z koniecznością dodatkowego przemieszczania się i spotykania wielu osób, co stoi w sprzeczności z przepisami i apelami władz państwowych o ograniczenie przemieszczania się do niezbędnego minimum.

Kolejno to problemy w zakresie przeszkolenia członków komisji wyborczych. To również obawa przed zrekrutowaniem ich członków. To podjęcie odpowiedzialności za życie i zdrowie tych ludzi. Już teraz brak na rynku środków osobistej ochrony, w tym płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek, które samorządy powinny wyposażyć wszystkie osoby pracujące przy wyborach. To nie tylko trudne organizacyjne, ale i finansowo. Zapewnienie odpowiednich środków ochrony to ogromne koszty.

Konstytucja gwarantuje równe dla wszystkich bierne prawo wyborcze, a zwłaszcza prawo do ochrony życia i zdrowia, którego zapewnienie jest obowiązkiem władz publicznych. Zwracamy zatem uwagę na potencjalne kłopoty z uzyskaniem zaświadczeń o prawie do głosownia i dopisaniem do listy wyborców. Realizacja samych tylko zgłoszeń głosowania korespondencyjnego przez wyborców objętych kwarantanną nie będzie możliwa. Obecnie obowiązująca procedura Poczty Polskiej traktuje, iż do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy objęte kwarantanną, będzie przechowywana w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia. Niejasne i nieprecyzyjne wytyczne i przepisy w zakresie przeprowadzenia wyborów tylko potęgują argumenty przeciw ich organizacji.

Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku apeluje do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli większości rządowej o natychmiastowe podjęcie decyzji umożliwiającej przesunięcie wyborów. Bezpieczeństwo Polek i Polaków musi być zawsze najwyższym priorytetem wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych. Nie ma dziś nic ważniejszego od wspólnej i skutecznej walki z epidemią.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Mieczysław Kieca