Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie Sieci Dróg Głównych

Dodano: 28.06.2010

W dniu 21 czerwca 2010 r. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego przekazał do Zarządu Województwa stanowisko w sprawie Sieci Dróg Głównych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Stanowisko poniżej:

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie Sieci Dróg Głównych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Warunkiem koniecznym dla szybkiego rozwoju danej części województwa jest jego dostępność komunikacyjna oraz skomunikowanie jego wewnętrznych obszarów. Obecne połączenia komunikacyjne pomiędzy Raciborzem, Rybnikiem, Żorami i Pszczyną oraz Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim i Jastrzębiem Zdrojem są niewydolne, niedostosowane do panującego na nich intensywnego ruchu, częściowo zdewastowane i w znacznej części przebiegające przez środek miejscowości, co powoduje ich permanentne zakorkowanie w godzinach szczytu.Z Raciborza do Pszczyny jest około 60 kilometrów. Pokonanie tej odległości w godzinach szczytu zajmuje minimum trzy godziny. Szczególnie trudne jest poruszanie się przez dwa największe miasta na trasie RDRP, czyli Rybnik i Żory, oraz pomiędzy nimi. Jednocześnie droga ta stanowi zasadniczy szlak drogowy łączący zachodnią część Subregionu z częścią wschodnią i wylotem w kierunku północnym. Przelewa się nią olbrzymi potok samochodów prawie o każdej godzinie dnia i nocy. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości i możliwości przejazdu jest konieczne dla szybkiej i wygodnej wymiany towarów i ludności, co jest koniecznym warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego regionu.Sieć Dróg Głównych Subregionu Zachodniego to arterie komunikacyjne o bardzo dużym znaczeniu dla rozwoju południowo zachodniej części województwa śląskiego i całego województwa w ogóle. Część SDG Regionalna Droga Racibórz Pszczyna stanowi również połączenie z obszarami przygranicznymi województwa opolskiego. RDRP łączy w południowo – zachodniej części województwa śląskiego cztery drogi krajowe (45, 78, 81 i 1) oraz budowaną autostradę A1 Północ – Południe. Droga Główna Południowa zapewni ułatwienie skomunikowania oraz dojazdu do autostrady A1 mieszkańców obszarów przygranicznych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w tym mieszkańcom dwóch dużych i prężnie rozwijających się miast – Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Sieć Dróg Głównych stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w historii Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Jej realizacja znacznie poprawi dostępność komunikacyjną subregionu, jego skomunikowanie wewnętrzne oraz atrakcyjność inwestycyjną całego polsko – czeskiego pogranicza. Razem z Autostradą A1 SDG będzie stanowić kręgosłup komunikacyjny, na którym będzie można oprzeć inteligentne systemy transportowe, zintegrowany system komunikacji publicznej, który przejmie na siebie większość ruchu tranzytowego pozostawiając czystsze powietrze w centrach miast. Mając na celu dobro i wspieranie możliwości rozwojowych mieszkańców województwa śląskiego Członkowie Związku Subregionu Zachodniego zwracają się do Zarządu Województwa Śląskiego o aktywne zaangażowanie w działania zmierzające do realizacji projektu Sieci Dróg Głównych Subregionu Zachodniego. Naszą propozycją jest stworzenie grupy roboczej, która wytyczy wariantowy przebieg SDG, następnie rozpisanie przetargu na aktualizację koncepcji i raportu oddziaływania na środowisko, wystąpienie o decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie analizy geologicznej gruntów. Kolejnym etapem będzie już tylko stworzenie projektu budowlanego oraz rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2014-2020.Niestety żadnego z tych etapów nie można zrobić bez aktywnego zaangażowania Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Władz Województwa Śląskiego. Prosimy Państwa o zaangażowanie się poprzez skierowanie pracowników, ekspertów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego współuczestniczących w pracach oraz środków z budżetu województwa śląskiego. Bez Państwa wkładu tak ważne i perspektywiczne przedsięwzięcie nie ma racji bytu, ponieważ Członkowie Związku Subregionu Zachodniego nie są w stanie udźwignąć tak ogromnego ciężaru inwestycyjnego. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku jest gotowy i chętny do współpracy oraz konstruktywnej dyskusji o rozwiązaniach komunikacyjnych dla południowo – zachodniej części województwa śląskiego.Prosimy o pozytywne podejście do naszych propozycji.Przewodniczący Zgromadzenia OgólnegoZwiązku Gmin i Powiatów Subregionu ZachodniegoWojewództwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Damian Mrowiec