Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie stanu finansów JST

Dodano: 29.08.2019
finanse jst

Zgromadzenie Ogólne Związku podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2019 podjęło stanowisko w sprawie skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżety samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.  

STANOWISKO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
w sprawie skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżety samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów tej jednostki uchwalany na dany rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Kluczowym źródłem dochodów samorządów są wpływy z podatków.

Wynegocjowana w 2003 roku nowa, obowiązująca do dziś ustawa o dochodach JST zakładała zwiększenie wielkości dochodów własnych, w tym udziałów we wpływach z podatków PIT i CIT, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu dotacji i likwidacji części drogowej subwencji ogólnej. Konsekwencją nowelizacji ustawy miało być zwiększenie samodzielności finansowej JST oraz większe związanie sytuacji finansowej JST z koniunkturą gospodarczą państwa.

Każda zmiana w zakresie obniżenia dochodów samorządowych to zmniejszenie możliwości inwestycyjnych w gminach i powiatach tak wysoce oczekiwanych przez mieszkańców, mniejsze środki na realizację zadań własnych, a w konsekwencji zastój w działaniach oraz likwidacja zdolności rozwojowych.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i 28 gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez Rząd RP zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzone i zapowiadane zmiany w podatku PIT: obniżenie stawki PIT z 18 do 17 procent, ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz zerowy PIT do 26 lat (do kwoty 85 528 zł) to znaczne ubytki we wpływach z udziałów JST w podatku PIT.

Na podstawie informacji uzyskanych z gmin stowarzyszonych w Związku wynika niż łącznie ubytek szacunkowo będzie wynosił ponad 125 mln zł. Największa obniżka dotknie miasta na prawach powiatów. Mowa tu o szacowanej kwocie ponad 73 mln zł.

W odniesieniu do podziału na powiaty ziemskie i grodzkie obniżka wpływów z podatku PIT przedstawia się następująco:

1. Powiat Wodzisławski – 25 259 116 zł
2. Powiat Raciborski – 11 886 000 zł
3. Powiat Rybnicki – 14 871 638 zł
4. Rybnik – Miasto na prawach powiatu – 40 000 000 zł
5. Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu – 21 400 000 zł
6. Żory – Miasto na prawach powiatu – 12 000 000 zł

W poczuciu odpowiedzialności za utrzymanie zdolności kreowania przedsięwzięć rozwojowych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców naszych gmin, miast i powiatów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oczekujemy, że Rząd RP zagwarantuje zrekompensowanie ubytków we wpływach JST z udziałów w podatku PIT.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca