Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie tzw. wymazobusów

Dodano: 28.08.2020
test covid

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU w sprawie organizacji systemu funkcjonowania tzw. wymazobusów

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wszyscy musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Niewątpliwą rolę w walce z epidemią odgrywają także lokalne samorządy podejmując konkretne działania. W związku z zaleceniami Państwowych Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców duża część samorządów podpisała z firmami zewnętrznymi umowy na realizację usług w zakresie pobierania materiału biologicznego w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

W pierwszym etapie walki z pandemią decyzja ta w znaczący sposób usprawniła wykonywanie testów i przeprowadzanie badań wśród lokalnych społeczności co jednocześnie skróciło oczekiwanie na wyniki. Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wyraźnie zaznacza, że między innymi właśnie takimi działaniami samorząd wspiera administrację rządową w walce z pandemią, gdyż wykonywanie wymazów i badań w kierunku koronawirusa to jej zadania.

W województwie śląskim od początku pandemii do końca lipca wykonano tysiące wymazów, które w całości zostały sfinansowane z budżetów samorządów. Łączny koszt tych zadań do końca ubiegłego miesiąca przekroczył 3,18 mln złotych. Niepokojącym z punktu widzenia finansów jest fakt, że znaczący wzrost zlecanych przez PSSE do pobrania wymazów nastąpił już w pierwszej połowie sierpnia.

Na podstawie prowadzonych analiz, Zarząd Związku wyraża bardzo dużą obawę co do możliwości dalszego finansowania „wymazobusów” z samorządowych budżetów. Zgodnie z przewidywaniami, a także coraz trudniejszą sytuacją finansową samorządowych budżetów nie będzie możliwości w dalszym ciągu w całości opłacać usługi pobierania materiału biologicznego od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że w związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji oraz planowanym nadejściem kolejnej fali zachorowań przed którą na każdym kroku przestrzegają rządowi eksperci, niezbędnym jest utrzymanie systemu umożliwiającego systematyczne pobieranie wymazów zlecanych przez Państwowe Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Dlatego też, Zarząd Związku apeluje o pełne skoordynowanie z poziomu województwa systemu pobierania materiału biologicznego w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, a także udzielenie zarówno pomocy rzeczowej, jak i finansowej (refundacji poniesionych kosztów) dla działań związanych z organizacją systemu pobierania wymazów (w szczególności funkcjonowania „wymazobusów”).

Analizując aktualną sytuację, bezsprzecznym jest fakt, że należy podjąć zdecydowane działania w celu uregulowania powyższej sprawy przed nadejściem kolejnej fali epidemii, mimo że końca pierwszej nie widać.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca