Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko ws. sprawie przebiegu korytarzy kolejowych przez Pojezierze Palowickie

Dodano: 06.04.2023

Stanowisko Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z聽 siedzib膮 w Rybniku w sprawie przebiegu korytarzy kolejowych przez Pojezierze Palowickie

 

Dzia艂aj膮c w imieniu Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z聽 siedzib膮 w Rybniku, w zwi膮zku z og艂oszon膮 przez Sp贸艂k臋 CPK decyzj膮 dot. wyboru wariantu inwestorskiego W72 dla przebiegu linii nr 170 KDP na trasie Ostrawa-Katowice, kt贸rego wyb贸r wywo艂a艂 ogrom kontrowersji i protest贸w, jako Przewodnicz膮cy Zwi膮zku Gmin i聽 Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z聽 siedzib膮 w Rybniku, w imieniu w艂asnym oraz Zgromadzenia Zwi膮zku wyra偶am stanowczy przeciw wobec wyboru wzbudzaj膮cego ogromne kontrowersje 鈥瀗iebieskiego鈥 wariantu inwestorskiego, kt贸ry oznacza przeprowadzenie linii kolei du偶ych pr臋dko艣ci przez Pojezierze Palowickie, kt贸re jest terenem bardzo cennym przyrodniczo i聽turystycznie dla mieszka艅c贸w Czerwionki-Leszczyn, 呕or, ca艂ego subregionu zachodniego wojew贸dztwa 艣l膮skiego oraz przybywaj膮cych licznie do so艂ectwa Palowice turyst贸w.

Dla jednostek samorz膮du terytorialnego subregionu linia kolei du偶ych pr臋dko艣ci powinna by膰 szans膮 dla rozwoju komunikacji, zapobiegania wykluczeniu kolejowemu oraz przy艂膮czenia do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), natomiast na dzie艅 dzisiejszy pozostawia wiele niewyja艣nionych kwestii, niesprawiedliwy system odszkodowa艅 za wyw艂aszczenia i kontrowersje zwi膮zane z dewastacj膮 艣rodowiska.

Pojezierze Palowickie stanowi niezwykle wa偶ny element dziedzictwa naturalnego Krainy G贸rnej Odry, marki turystycznej zarz膮dzanej przez Zwi膮zek Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku, natomiast wybrany przez Sp贸艂k臋 wariant inwestorski ingeruje znacznie w zabudow臋 mieszkaln膮 i krajobraz ca艂ego so艂ectwa Palowice, w kt贸rym wed艂ug za艂o偶e艅 Pa艅stwowej Sp贸艂ki Centralny Port Komunikacyjny, korytarz kolejowy ma przebiega膰 centralnie przez 艣rodek pojezierza po艂o偶onego na obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Przebieg kolei opr贸cz rozdarcia miejscowo艣ci na p贸艂 zak艂ada r贸wnie偶 zniszczenie wielopokoleniowego dobytku tutejszej spo艂eczno艣ci – Drewnianego Ko艣cio艂a Tr贸jcy Przenaj艣wi臋tszej w聽 Palowicach, zbudowanego w latach 1594-1595, kt贸ry w ostatnich latach zosta艂 odrestaurowany, przywr贸cony do dawnej 艣wietno艣ci i znajduje si臋 pod okiem Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w. 聽Centralny Port Komunikacyjny i dewastacyjne inwestycje z nim zwi膮zane opr贸cz kontrowersyjnego procesu wyw艂aszcze艅 spowoduje tak偶e trwa艂e wyniszczenie 艣rodowiska przyrodniczego oraz trwa艂e spo艂eczne i聽 ekologiczne konsekwencje, jakimi s膮 bezpowrotnie zniszczone walory przyrodnicze, bowiem na terenie pojezierza wyst臋puje wiele gatunk贸w chronionych, takich jak:

  1. osadnik wielkooki – chroniony prawem wymieraj膮cy gatunek motyla;
  2. pachnica d臋bowa – chroniony prawem rzadki gatunek zaliczany do relikt贸w las贸w pierwotnych;
  3. inne gatunki zwierz膮t i ro艣lin mi臋dzy innymi: b贸br europejski, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, gr膮偶el 偶贸艂ty, obrazki alpejskie, grzybienie bia艂e, skrzyp olbrzymi, orlik pospolity, podgrze艅 偶ebrowiec, kotewka orzech wodny, wid艂ak go藕dzisty;
  4. gatunki, kt贸rych lokalizacja nie jest publicznie ujawniana ze wzgl臋du na szczeg贸lny status ochrony (偶aba moczarowa, 偶aba wodna, ropucha szara, bocian czarny, wilk szary, rosiczka okr膮g艂olistna, d艂ugosz kr贸lewski, lilia z艂otog艂贸w).

Budowa tras szybkiej kolei tworzy barier臋 ekologiczn膮 uniemo偶liwiaj膮ca przemieszczanie si臋 zwierz膮t oraz spowoduje nieodwracalne zaburzenie lokalnego ekosystemu, degradacj臋 siedlisk wyst臋powania wskazanych gatunk贸w, co w istocie doprowadzi do ich wygini臋cia, b膮d藕 migracji z teren贸w gminy Czerwionka-Leszczyny.

Wierz臋, 偶e Sp贸艂ka Centralny Port Komunikacyjny jest w stanie zrealizowa膰 inwestycj臋 z聽poszanowaniem zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju, ograniczaj膮c dewastacyjny wp艂yw na czynniki spo艂eczne, ekologiczne, kulturowe i ekonomiczne, z korzy艣ci膮 dla ca艂ego kraju i spo艂ecze艅stwa. Jako Zwi膮zek apeluj臋 do w艂adz pa艅stwowych tak偶e o zmian臋 przebiegu projektowanych tras w taki spos贸b, by zachowa膰 zagro偶one gatunki oraz prowadzenie dzia艂a艅 w kierunku minimalizowania szk贸d.

 

Przewodnicz膮cy Zgromadzenia Og贸lnego
Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego
Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku
(-) Piotr Kuczera