Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zarządu Związku w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

Dodano: 24.11.2016

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 23 listopada 2016 r. przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny w zaprezentowanej wersji całkowicie likwiduje kilkudziesięcioletni system szeroko pojętej gospodarki przestrzennej, łączącej w sobie zarówno elementy planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami (podziały nieruchomości), jak i postępowań środowiskowo-inwestycyjnych. System ten przez wiele lat był doskonalony zarówno w oparciu o doświadczenia z postępowań administracyjnych, jak i w oparciu o orzecznictwo sądowo-administracyjne.

Zarząd Związku zwraca uwagę m.in. na likwidację zasadę trwałości praw nabytych chroniąc wyłącznie istniejący stan zagospodarowania nieruchomości. Konstrukcja projektu kodeksu wskazuje także na przyszłą konieczność uchylenia przez Rady Gmin obowiązujących obecnie planów miejscowych, bowiem studia rozwoju przestrzennego gminy i plany miejscowe, na podstawie których możliwe będzie wydawanie zgody inwestycyjnej, bardzo różnią się od obecnie obowiązujących dokumentów planistycznych.

Zwrócono także uwagę na wprowadzenie nowej zasady dot. wyłączenia radnych od głosowania nad uchwałami w sprawie planów miejscowych (art.143), gdyż zasada ta jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym, z którego wynika, że do kompetencji rady gminy należy uchwalanie planów miejscowych.

Kodeks przewiduje też wiele różnych procedur planistycznych dla różnych typów inwestycji. Będzie to rodziło liczne problemy interpretacyjne oraz wątpliwości dotyczące prawidłowego zaliczenia poszczególnych inwestycji do opracowania odpowiednich typów planów. Samo przygotowywanie planów dla konkretnych inwestycji z pewnością wpłynie na radykalne wydłużenie procesu przygotowania inwestycji, co będzie elementem zniechęcającym dla inwestorów i wyhamuje procesy rozwojowe miast.

Pełna treść stanowiska dostępna jest poniżej:

Uchwała nr 58/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

Treść stanowiska została przesłana do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.