Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego w sprawie nieodpłatnego korzystania z autostrad na terenach aglomeracji miejskich

Dodano: 24.12.2007

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 10 grudnia 2007 r.w sprawie: nieodpłatnego korzystania z autostrad na terenach aglomeracji miejskich. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do nieodpłatnego korzystania z autostrad na terenach aglomeracji miejskich. Uzasadnienie: