Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego w sprawie profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom i rakowi szyjki macicy

Dodano: 24.12.2007

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 10 grudnia 2007 r.w sprawie: profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom i rakowi szyjki macicy Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie systemowych zasad realizacji profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom i rakowi szyjki macicy. Uzasadnienie: